MERSİN, (DHA) – MERSİN Büyükşehir Belediye meclisi, kenti için hayati öneme sahip 1/5000 ölçelik Revizyon Nazım İmar Planı’nı onayladı.
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 2018 yılı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçelerinin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili karar oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda plan çalışmalarının süreçlerinden ve kazanımlarına değinen Başkanı Kocamaz, “Mersin il çevre düzeni planı çalışmalarına 13 Şubat 2015 tarihinde başladık. Bununla eş zamanlı olarak 4 ilçenin, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli Nazım İmar Planı çalışmaları da Eylül 2015 tarihinde başladı. Bugüne kadar 4 ilçenin bütünleşik bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yoktu. Her ilçe kendisine göre bir uygulama yapıyordu. 1990’lı ve 2000’li yılarda yapılmış, parçacıl Nazım İmar Planları ile şehrin yapılaşması gerçekleşiyordu. Bu süreçle ilgili kamu kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, odalardan, derneklerden birçok kişinin katılımlarıyla toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda alınan kararlar çevre düzeni planı ve Nazım İmar Planı’na yansıtıldı. Kentimizin en önemli sorunu olarak gördüğümüz işsizlik konusunun çözülmesi için sektörel gelişmeyi sağlayacak, tarım, hayvancılık, turizm, sanayi, lojistik ve hizmetlerle ilgili kararlar alındı” dedi.
Kocamaz, 4 merkez ilçenin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı sayesinde Mersin’de tarihi bir karar verileceğini belirterek, “Bu plan gerçekleşsin, itirazlar tamamlansın ve tam onaylandıktan sonra ben rica ediyorum ne meclis üyeleri, ne de dışarıdan müteahhitler ya da arsa sahipleri bize imar değişikliği için gelmesin. Biz de bu meclisi rahat bir şekilde yürütelim. Görevimizi tam manasıyla yapmış olalım. Zaten en son gelen müfettişler de imarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı işlerin çok düzgün ve temiz olduğunu ifade ettiler. Ben hepinize bu konuda verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. İnşallah bu 5000’lik planlar da çektiğimiz emeğe, zaman kaybına değer. Bugün burada tarihi bir karar vereceksiniz. Mersin tarihine de geçmiş olacaksınız” diye konuştu.
Mersin tarihinde önemli bir adımın daha atıldığını ifade eden Kocamaz, şunları söyledi:
“Bu çalışmayla 4 merkez ilçeyi kapsayan bütünsel bir Nazım İmar Planı hazırlanmış oluyor. Önümüzdeki 20 yıllık süreci kapsayan bu plan ile mevcut 1/1000’lik ve 1/5000’lik planlar arasındaki uyumsuzluklar da ortadan kalkmış oluyor. Hemşerilerimizin plan uyumsuzluklarından kaynaklanan ve uygulama yapmalarını engelleyen sorunları da inşallah bugün alacağımız kararla çözmüş olacağız. Yatırımların önü de açılmış oluyor. Bu planla ayrıca mevcut ulaşım sistemi geliştirilmiştir. İnşallah bugün alacağımız karar Mersinimize ve ilçelerimize için hayırlı olur. Bölgemize yeni yatırımların açılmasına vesile olur ve en önemlisi hepimizin bir numaralı sorunu işsizlik problemi de bir nebze olsun çözülmüş olur.”

PLAN MERSİN’E NE KAZANDIRACAK?
Mersin’in idari sınırları kapsamında ilin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içerisinde kurgulayacak, kentin yöresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek, geleceğe taşıyacak. Doğal ve kültürel değerlerini, sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirecek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin yarattığı ekonomik sorunlara çözüm getirecek. Doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin ve ekonomik kalkınmanın yönlendirilmesini sağlayacak.